Cât de importantă poate fi planificarea strategică a angajaților pentru afacerea dumneavoastră?

Solicită demo

Situația actuală de pe piața muncii pune o presiune majoră pe mediul de business în ceea ce privește structurile optime de angajați aduse în fața nevoilor din ce în ce mai exigente ale clienților.
Se observă o discrepanță între numărul de profesioniști cerut de piață și viteza cu care aceștia pot fi atrași de companii. De cele mai multe ori, companiile încearcă să facă foarte multe lucruri deodată alocând timp puțin și investiții minore . Prinse în această dinamică, de cele mai multe ori, companiile ajung să planifice structurile existente de angajați cu o inerție dată de obișnuință sau de cutume care nu mai țin pasul cu viața dinamică a omului modern.
Nu de puține ori am auzit, în ultima vreme, sintagma “planificarea pontajului”, pentru că planificarea angajaților a devenit un proces repetitiv, sec, pur operațional. Practic, strategia este condusă de situația existentă și nu de nevoia reală de business.

Planificarea strategică a forței de muncă reprezintă, de fapt, analiza datelor istorice și luarea celei mai bune decizii pentru momentul actual și pentru viitor. Vă ajută să aveți vizibilitate asupra a ceea ce urmează și să concluzionați dacă ceea ce aveți în acest moment este suficient sau prea mult pentru nevoia de mâine.

Dacă faceți planificarea angajaților dumneavoastră fără a porni de la o analiză de capacitate optimă în relație cu nevoia de business, sunt șanse mari să observați că toate costurile cu personalul vor afecta major, în sens negativ, rentabilitatea afacerii pe care o gestionați.

Planificarea strategică a angajaților

O definiție simplă a planificării strategice ar fi: persoana potrivită este planificată la momentul potrivit și desfășoară activitatea potrivită.

Spre deosebire de planificarea operațională, care este mereu pe termen scurt, ineficientă, impune decizii spontane, luate în situații critice, cu costuri ridicate, planificarea strategică a angajaților oferă companiilor viziune pe termen lung și un plan structurat, eficient din punct de vedere al costurilor, bazat pe calcule matematice.

Planificarea strategică a angajaților vă ajută la corelarea comportamentului și a nevoilor clienților cu capacitatea de personal. Odată cu aceasta, în relație cu structura de personal a companiei dumneavoastră, veți știi:

 • dacă are prea mulți sau prea puțini angajați, în raport cu nevoia dată de predicția de business;
 • dacă structura de capabilități ale angajaților este în concordanță cu cele cerute de clienți;
 • dacă gradul de încărcare a personalului este unul optim, atât pentru a susține nevoia de business, cât și pentru a crea un cadrul de echilibru muncă-viață privată pentru acesta;
 • dacă o planificare cu timp flexibil  ar putea fi o pistă de optimizare a distribuirii orelor plătite, dar și de creștere a angajamentului și satisfacției angajaților.

Pentru a demara o abordare strategică a planificării angajaților pentru compania dumneavoastră, va trebui să aveți în vedere următoarele acțiuni:

 • Aduceți în jurul subiectului actorii cu impact și afectați de acest demers: resurse umane, manageri operaționali, planificatori, payroll etc;
 • Definiți o strategie de planificare, adaptată afacerii dumneavoastră ;
 • Constatați care este procesul actual de planificare al angajaților;
 • Analizați structura capitalului de resurse umane al companiei;
 • Analizați comportamentul clienților și identificați obiectivele de business relevante pentru planificarea angajaților;
 • Accesați un instrument software de planificare al angajaților care să vă ajute să digitalizați, să automatizați și să auditați procesele de planificare, pentru un maxim de eficiență;
 • Aveți în minte un proces de management al schimbării, de îndată ce v-ați decis asupra unei noi abordări a procesului de planificare.

Dacă aveți ca obiectiv continuitatea și creșterea afacerii dumneavoastră, țineți cont de faptul că performanța este o consecință a unei bune planificări și nu un eveniment accidental.

Fără să abordați o planificare strategică:

 • Veți avea provocări în atingerea obiectivelor companiei;
 • Vă veți confrunta cu situații neplăcute de turnover, absenteism sau burnout;
 • Vor crește costurile provenite din orele lucrate suplimentar;
 • Va scădea productivitatea și nivelul de satisfacție al angajaților care lucrează sub presiune;
 • Veți suferi din cauza calității slabe a serviciului clienți sau a risipei de bunuri sau mărfuri.

Cum vă putem ajuta noi?

Vă punem la dispoziție:

 • O echipă cu expertiză de business și resurse umane care să vă acompanieze în etapele de definire a cadrului și a strategiei de planificare a capitalului uman, precum și în managementul schimbării.
 • Un instrument software – shiftin – creat pornind de la aceleași nevoi pe care le conștientizați, care să vă ajute să digitalizați și să automatizați procesul de planificare al angajaților, care prezintă o serie de beneficii importante pentru a vă susține performanța în business.

Despre autor:

Alina Raicu-Vitan

Product Owner shiftin, cu expertiza în Excelența Operațională în Operațiuni și Resurse Umane, Change Management și Strategie de Planificare