Inovație în gestionarea resurselor umane: transformarea digitală și flexibilitatea la locul de muncă 

Organizațiile navighează într-un mediu din ce în ce mai dinamic, iar inovația în gestionarea resurselor umane devine o prioritate strategică. Un aspect cheie al acestei transformări este adaptarea la nevoile unei forțe de muncă în continuă schimbare.  

Flexibilitate la locul de muncă: O necesitate în evoluția organizațională 

Potrivit unui studiu recent, 85% dintre organizații consideră că flexibilitatea la locul de muncă este esențială pentru succesul lor. Acest lucru subliniază schimbarea semnificativă în abordarea modului în care vedem și gestionăm munca. Flexibilitatea la locul de muncă nu mai este doar un avantaj, ci devine o necesitate strategică. 

impactul transfromarii digitale in

Impactul transformării digitale în managementul schimburilor 

Anticiparea schimburilor prin digitalizare

Digitalizarea aduce cu sine posibilitatea de a anticipa și gestiona mai eficient schimburile de lucru. Prin soluții software precum shiftin, organizațiile pot anticipa nevoile de personal, asigurând astfel o flexibilitate crescută. Această abordare nu doar optimizează procesele, ci și îmbunătățește satisfacția angajaților. 

Eficiență crescută prin automatizare 

Automatizarea devine din ce în ce mai esențială în gestionarea programelor de lucru. Implementarea software-urilor de automatizare a schimburilor a demonstrat reducerea erorilor umane, contribuind la eficiența sporită a proceselor de management al forței de muncă. 

Adaptabilitatea angajaților în era digitală 

Învățare continuă și dezvoltare profesională 

Flexibilitatea la locul de muncă nu este doar despre gestionarea timpului, ci și despre adaptarea competențelor. Organizațiile moderne investesc în programe de învățare continuă și dezvoltare profesională pentru a asigura că angajații sunt pregătiți să se adapteze la schimbările constante din mediul de business. 

Feedback în timp real și comunicare eficientă

Digitalizarea promovează un flux constant de feedback și comunicare între echipe. Organizațiile care adoptă soluții digitale pentru comunicare și feedback observă o îmbunătățire semnificativă în nivelul de angajament al angajaților, consolidând astfel eficacitatea colaborării. 

shiftin: Soluția pentru flexibilitate în gestionarea schimburilor 

Pentru a susține această evoluție către o flexibilitate sporită la locul de muncă, shiftin reprezintă soluția ideală. Ca software de programare automată a turelor de lucru, shiftin nu doar anticipează nevoile de personal, ci contribuie și la eficientizarea proceselor, consolidând astfel flexibilitatea în gestionarea forței de muncă.

Transformarea digitală în managementul forței de muncă nu este doar un trend, ci o necesitate strategică pentru organizații care doresc să rămână competitive. Implementarea soluțiilor precum shiftin devine esențială pentru a asigura o flexibilitate crescută, beneficiind astfel de eficiență sporită și satisfacția angajaților. 

Hai să discutăm

Creșterea productivității angajaților prin îmbunătățirea calității vieții în muncă (QWL) 

Calitatea vieții în muncă, cunoscută și sub denumirea de “Quality of Work Life,” (QWL) reprezintă o perspectivă vitală pentru organizații preocupate de bunăstarea și productivitatea angajaților lor. În continuare, vom explora profunzimea conceptului QWL și modul în care acesta poate contribui semnificativ la creșterea eficienței în rândul personalului. 

Ce este QWL și importanța sa 

Quality of Work Life nu este doar un set de cuvinte, ci o filozofie care pune accent pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și a experienței angajaților. Acest concept include aspecte precum echilibrul între viața personală și profesională, dezvoltarea profesională și relațiile de muncă sănătoase. 

Cum contribuie QWL la creșterea productivității 

Gestionarea schimburilor: o perspectivă esențială a QWL

O componentă esențială a QWL este gestionarea eficientă a schimburilor de lucru. Un program bine conceput, care ține cont de nevoile angajaților, contribuie la reducerea stresului și îmbunătățirea calității vieții în muncă. Este esențial să alternăm discuțiile despre QWL cu cele despre gestionarea schimburilor, deoarece acestea merg mână în mână. 

Echilibru în organizație: cheia productivității

Un mediu de lucru care promovează echilibrul între viața personală și profesională stimulează satisfacția angajaților și, implicit, productivitatea. Promovarea unui echilibru sănătos contribuie la o echipă fericită și motivată. 

Angajați implicați, productivitate crescută

Oamenii implicați sunt angajați fericiți. QWL promovează implicarea angajaților în deciziile care îi afectează, construind astfel un sentiment de apartenență. Un angajat implicat este mai dispus să ofere un randament ridicat. 

Cum shift management contribuie la QWL 

Gestionarea eficientă a schimburilor este un aspect critic al QWL. Un program bine pus la punct nu doar optimizează programul de lucru, ci și asigură distribuirea echitabilă a sarcinilor. Alternarea discuțiilor despre QWL și gestionarea schimburilor este esențială pentru a sublinia sinergia dintre cele două concepte. 

shiftin: soluția pentru gestionarea inteligentă a schimburilor

La final, pentru o implementare eficientă a QWL și a unei gestionări optime a schimburilor, putem privi către shiftin, soluția noastră software automatizată pentru programarea schimburilor. shiftin optimizează procesul și facilitează o experiență mai bună pentru angajați și management.

QWL și gestionarea eficientă a schimburilor nu sunt doar concepte abstracte, ci elemente cheie pentru o organizație sănătoasă și productivă. Implementarea acestora poate aduce beneficii semnificative pentru personalul din toate nivelurile organizaționale, de la angajați și până la conducere. 

Pentru a afla mai multe despre shiftin și modul în care poate îmbunătăți QWL în organizația ta, te invităm să explorezi video-ul de aici: https://ro.shiftin.app/.  

Hai să discutăm

6 sfaturi și bune practici pentru a evita conflictele legate de planificarea personalului 

Eficientizarea planificării personalului pentru o organizație mai productivă 

Planificarea personalului reprezintă o componentă esențială pentru succesul unei organizații. În continuare vom explora cele mai bune practici și sfaturi pentru a evita conflictele legate de planificarea personalului. 

Importanța unei planificări efective a personalului 

O planificare eficientă a personalului contribuie la creșterea productivității și eficienței în cadrul organizației. O introducere riguroasă a acestei practici asigură distribuirea resurselor umane în mod optim, minimizând riscul de suprasolicitare a personalului sau de subutilizare a resurselor. Prin urmare, o înțelegere solidă a importanței planificării a personalului este esențială pentru toți cei implicați în conducerea unei organizații. 

Sfaturi practice pentru o planificare a personalului reușită 

6 sfaturi și bune practici pentru a evita conflictele legate de planificarea personalului , infografic | shiftin

Flexibilitatea în planificare 

Oferă personalului o anumită flexibilitate în stabilirea programelor lor, unde este posibil. Aceasta nu numai că îmbunătățește satisfacția angajaților, dar reduce și riscul conflictelor de program, având în vedere variatele nevoi personale și profesionale ale acestora. 

Comunicare deschisă și transparentă 

Estompează orice ambiguitate prin asigurarea unei comunicări deschise și transparente. Managerii de resurse umane și liderii de echipe ar trebui să ofere clarificări cu privire la procesele de planificare și să răspundă la întrebările angajaților pentru a evita neînțelegerile. 

Folosirea tehnologiei pentru o planificare eficientă 

Optează pentru soluții tehnologice avansate pentru a gestiona planificarea personalului. Soluții precum un software de programare automatizată a schimburilor, pot facilita planificarea personalului într-un mod eficient și fără erori.

Evitarea conflictelor prin optimizarea proceselor 

Analiză permanentă a cerințelor personalului 

O abordare proactivă implică o analiză permanentă a cerințelor de personal. Cu ajutorul instrumentelor de analiză și raportare, organizațiile pot anticipa perioadele de vârf și pot ajusta planificarea în consecință. 

Rotirea și dezvoltarea personalului 

Încurajează rotirea personalului pentru a evita sentimentul de monotonie și pentru a diversifica abilitățile echipei. Oamenii motivați sunt mai puțin predispuși la conflicte și contribuie la un mediu de lucru armonios. 

Feedback constant pentru îmbunătățiri continue 

Păstrează un canal de feedback deschis pentru a identifica și rezolva prompt orice problemă legată de programare. Implementează schimbări bazate pe feedback-ul primit pentru a asigura o planificare personală în continuă îmbunătățire. 

Prin implementarea acestor sfaturi și bune practici, organizațiile pot gestiona eficient planificarea personalului, reducând riscul de conflicte și îmbunătățind productivitatea. În acest context, soluții precum shiftin oferă un avantaj suplimentar, facilitând automatizarea procesului și aducând beneficii semnificative. Asigură-te că ai explorat toate opțiunile disponibile pentru a te asigura că planificarea personalului devine o forță motrice pentru succesul organizației tale.  

Hai să discutăm

7 indicatori esențiali în managementul turelor de lucru

Flexibilitatea programului de lucru 

Comunicarea transparentă 

Optimizarea eficientă a resurselor 

Impactul asupra diferitelor departamente  

Departamentul HR și profesioniștii în gestionarea personalului  

Departamentul management și c-level  

Echipa de teren și managementul intermediar 

Managementul eficient al turelor de lucru reprezintă un aspect crucial pentru optimizarea performanței echipei. Turele de lucru bine gestionate nu doar asigură o distribuție echitabilă a sarcinilor, ci contribuie și la creșterea productivității și satisfacției angajaților. Acest subiect esențial este adesea subestimat, dar în realitate, influențează semnificativ atmosfera de lucru și rezultatele organizației. 

Flexibilitatea programului de lucru 

Un aspect esențial al managementului turelor de lucru este asigurarea unei flexibilități adecvate în programul de lucru. Adaptabilitatea la nevoile angajaților poate contribui la creșterea satisfacției și la reducerea fluctuațiilor în echipă. Prin gestionarea eficientă a schimburilor, organizația poate construi un mediu de lucru propice performanței ridicate. 

Comunicarea transparentă 

O comunicare clară și transparentă privind programul de lucru este esențială pentru evitarea neînțelegerilor și a disconfortului în echipă. Managerii ar trebui să furnizeze informații detaliate despre programul de lucru, astfel încât fiecare membru al echipei să fie conștient de așteptările și responsabilitățile sale. 

Optimizarea eficientă a resurselor 

Managementul turelor de lucru eficient implică și o distribuție inteligentă a resurselor. Utilizarea unor instrumente automate precum shiftin poate simplifica procesul de programare, asigurând o asignare optimă a sarcinilor și o eficiență sporită.

Impactul asupra diferitelor departamente 

Managementul turelor de lucru nu afectează doar angajații, ci are, de asemenea, un impact semnificativ asupra departamentelor cheie din organizație. 

Departamentul HR și profesioniștii în gestionarea personalului 

Pentru departamentul HR, un management eficient al turelor de lucru înseamnă o sarcină mai ușoară în ceea ce privește distribuirea avantajelor și gestionarea concediilor. Cu un program bine structurat, departamentul HR poate anticipa mai bine necesitățile echipei și poate acționa proactiv în rezolvarea problemelor. 

Departamentul management și c-level 

Pentru nivelul de conducere, managementul turelor de lucru influențează direct strategiile organizaționale și eficiența operațională. Prin adoptarea unei abordări proactive față de programare, organizația poate obține un avantaj competitiv și poate maximiza potențialul echipei. 

7 indicatori esențiali în managementul turelor de lucru, infografic | shiftin

Echipa de teren și managementul intermediar 

Pentru personalul de linie și managementul intermediar, un program bine gestionat înseamnă un echilibru între viața profesională și cea personală, reducând stresul și contribuind la o atmosferă de lucru mai sănătoasă și productivă. 

Optimizarea managementului turelor de lucru nu este doar un aspect tehnic, ci o investiție în resursele umane ale organizației. Prin adoptarea unei abordări proactive și integrarea instrumentelor precum shiftin, organizațiile pot îmbunătăți semnificativ eficiența echipei și rezultatele operaționale. 

Descoperă cum shiftin poate transforma modul în care sunt gestionate turele de lucru și crește performanța echipei tale prin automatizarea proceselor de programare a turelor de lucru. Investiția într-o soluție software de planificare automată a turelor de lucru poate fi cheia către un mediu de lucru mai productiv și satisfăcător. 

5 tipuri de probleme care pot apărea în programarea turelor de lucru ale angajaților 

1. Subdimensionarea și supradimensionarea personalului

Una dintre principalele dileme în programarea turelor de lucru este găsirea echilibrului între subdimensionarea și supradimensionarea personalului. Lipsa de personal duce la creșterea stresului în rândul angajaților, la scăderea productivității și la compromiterea calității serviciilor. În același timp, suprasolicitarea personalului duce la costuri inutile cu forța de muncă . Managerii de tură trebuie să găsească un echilibru delicat, valorificând datele istorice și analizele predictive pentru a prognoza cererea cu precizie. 

2. Comunicare inadecvată

Canalele de comunicare deficitare pot perturba semnificativ gestionarea turelor. Angajații se pot confrunta cu dificultăți în accesarea programelor lor, ceea ce duce la confuzie sau la ture ratate. Această lipsă de claritate poate eroda încrederea dintre conducere și personal, ceea ce duce la nemulțumire și la scăderea moralului. Angajarea unor instrumente de programare ușor de utilizat și stabilirea unor protocoale de comunicare clare pot atenua această problemă. 

3. Modificări de ultim moment și schimburi de ture

Circumstanțele neprevăzute determină adesea modificări de ultim moment ale turelor de lucru. Urgențele, absențele din scurt ale angajaților sau cererile neprevăzute pot perturba programul planificat. În plus, facilitarea schimburilor de ture între angajați poate duce la complicații dacă nu este gestionată corespunzător, având un impact asupra productivității și provocând conflicte de programare. Implementarea unor protocoale solide și utilizarea platformelor bazate pe tehnologie pentru schimbul de ture poate simplifica acest proces. 

5 tipuri de probleme care pot aparea in programarea turelor de lucru, infografic | shiftin

4. Preferințele angajaților și echilibrul dintre viața profesională și cea privată

Echilibrarea preferințelor angajaților, asigurând în același timp eficiența operațională, reprezintă o provocare semnificativă. Angajații pot solicita schimburi specifice sau zile libere, având un impact asupra puzzle-ului de programare. Eșecul de a ține cont de aceste preferințe poate duce la nemulțumire și la scăderea moralului în rândul forței de muncă. Pentru a rezolva această problemă, managerii de tură pot încorpora politici de programare flexibile, permițând angajaților să își indice preferințele, luând în același timp în considerare nevoile organizaționale generale. 

5. Conformitate și constrângeri juridice

Respectarea legilor muncii, a acordurilor sindicale și a cerințelor de reglementare adaugă complexitate în gestionarea turelor. Încălcarea reglementărilor de muncă privind orele suplimentare, pauzele sau numărul maxim de ore de lucru poate duce la repercusiuni juridice și la răspunderi financiare. Managerii de tură trebuie să rămână la curent cu legile muncii, să implementeze practici de programare conforme și să valorifice sistemele automatizate pentru a monitoriza și asigura respectarea acestor reglementări. 

Programarea și gestionarea eficientă a turelor de lucru este o sarcină dificilă care necesită o atenție meticuloasă la diverse provocări. Folosirea tehnologiei, o comunicare clară, informații bazate pe date și o abordare colaborativă între conducere și angajați sunt strategii cheie pentru a atenua aceste probleme. Prin abordarea proactivă a acestor probleme, organizațiile își pot optimiza procesele de gestionare a forței de muncă, favorizând productivitatea, satisfacția angajaților și excelența operațională.

Ești gata să planifici lucrul în ture fără efort? Încercă shiftin astăzi și experimentază puterea instrumentelor intuitive de programare, a actualizărilor în timp real și a gestionării simplificate a turelor.  

Cum să limitezi statul peste program al angajaților?

Orele suplimentare excesive nu numai că măresc costurile cu forța de muncă, dar pot duce și la epuizarea angajaților și la scăderea productivității. Pentru a menține un echilibru sănătos între viața profesională și cea privată a personalului, controlând în același timp cheltuielile, este esențial să implementezi eficient limitările privind orele suplimentare ale angajaților. 

Analizează tendințele actuale de ore suplimentare

Înainte de a implementa orice strategie de limitare a orelor suplimentare, este esențial să analizezi modelele actuale de ore suplimentare ale organizației. Evaluează datele pentru a identifica departamentele sau rolurile de muncă cu cele mai multe ore suplimentare. Înțelegerea acestor tendințe îți va permite să vizezi domenii specifice pentru îmbunătățire și să iei decizii bazate pe date. 

Stabilește politici clare privind orele suplimentare

Pentru a controla eficient orele suplimentare, trebuie stabilite și comunicate politici clare privind orele suplimentare. Aceste politici ar trebui să includă linii orientative pentru situațiile în care sunt permise orele suplimentare, procesul de solicitare a orelor suplimentare și fluxul de lucru pentru aprobare. Prin stabilirea așteptărilor, poți reduce numărul de ore suplimentare neautorizate și te poți asigura că angajații sunt conștienți de consecințele încălcării politicii. 

Optimizează programarea muncii

O modalitate eficientă de a limita orele suplimentare ale angajaților este prin programarea eficientă a muncii. Luați în considerare utilizarea unui software de planificare pentru a crea programe de lucru optimizate. Acest software va ajuta la echilibrarea volumul de muncă, la alocarea resurselor în mod eficient și la reducerea la minimum a orele suplimentare prin potrivirea disponibilității angajaților cu cerințele volumului de muncă. Prin reducerea suprasolicitării sau lipsei de personal, se poate limita în cel mai ușor mod, nevoia de ore suplimentare. 

cum sa limitezi statul peste program, infografic | shiftin

Monitorizează și gestionează orele suplimentare

Implementează un sistem robust de monitorizare și gestionare pentru a gestiona transparent orele suplimentare. Aceast sistem software urmărește cu ușurintă orele suplimentare efective lucrate. Folosind un software cu caracteristicile de gestionare a orelor suplimentare precum Shiftin, poți identifica cu ușurință zonele în care ar putea fi necesară limitarea orelor suplimentare. 

Implementează un program flexibil și timp liber compensatoriu

Oferirea de opțiuni de lucru flexibile, cum ar fi timpul compensatoriu sau programul de lucru flexibil, poate fi o strategie valoroasă pentru a reduce orele suplimentare. Angajații pot alege să își ia timp liber în loc să primească plata orelor suplimentare, contribuind astfel la un mai bun echilibru între viața profesională și cea privată, gestionând în același timp costurile cu forța de muncă. 

Raționalizează procesele de aprobare

Prin folosirea unei soluții software de programare a turelor de lucru, precum shiftin, poți eficientiza procesul de aprobare a orelor suplimentare. Soluția software automatizează aprobările pe baza unor criterii predefinite și a unor fluxuri de lucru pentru a te asigura că orele suplimentare sunt autorizate doar atunci când se aliniază cu nevoile de afaceri și respectă legislația muncii. 

Cum te putem ajuta?

Limitarea eficientă a orelor suplimentare ale angajaților este esențială atât pentru controlul costurilor, cât și pentru bunăstarea angajaților.

Pentru organizațiile cu un program de lucru neuniform, shiftin este aplicația ideală pentru gestionarea eficientă a turelor. Software-ul nostru de programare a turelor simplifică gestionarea forței de muncă, asigurând programe precise și eficiente care se aliniază atât cu nevoile angajaților, cât și cu cerințele de afaceri.

Spuneți la revedere orelor suplimentare excesive și salutați gestionarea raționalizată a forței de muncă cu shiftin. 

Hai să discutăm

Cum poți contribui la o atitudine pozitivă în rândul angajaților? 

În prezent, menținerea unei atitudini pozitive la locul de muncă este esențială pentru a asigura satisfacția angajaților și, implicit, performanța organizației. Cum poți contribui la o atitudine pozitivă în rândul angajaților? Descoperă în acest articol câteva sfaturi valoroase pentru a crea un mediu de lucru propice bunăstării angajaților.  

Comunicare deschisă și transparentă 

O bună comunicare este cheia către o atitudine pozitivă la locul de muncă. Angajații apreciază să fie informați cu privire la obiectivele organizației, schimbările ce pot apărea, și în general, să aibă acces la informații relevante. O comunicare deschisă și transparentă creează un sentiment de încredere, iar angajații se simt apreciați și implicați în deciziile companiei. 

Recunoașterea eforturilor și realizărilor 

Pentru a menține o atitudine pozitivă la locul de muncă, este crucial să recunoaștem eforturile și realizările angajaților. Fie că este vorba despre un angajat care a depus un efort suplimentar pentru a finaliza o sarcină sau despre cineva care a obținut rezultate remarcabile, recunoașterea este un stimulent puternic pentru satisfacția angajaților. Angajații apreciază să li se aprecieze munca și să fie recompensați pentru contribuția lor la succesul organizației. 

cum poti contribui la o atitudine pozitiva la locul de munca pentru angajaji, infografic concept | shiftin

Flexibilitate în programul de lucru 

Un program de lucru flexibil poate contribui semnificativ la atitudinea pozitivă a angajaților. Acordarea de libertate angajaților în ceea ce privește programul lor poate crește satisfacția acestora. Totuși, gestionarea programelor de lucru poate fi un proces complicat. Aici intervine shiftin, software-ul nostru automatizat de programare a schimburilor, care poate simplifica și eficientiza procesul de planificare a angajaților.  

Cu ajutorul shiftin, puteți crea programe de lucru personalizate, care să țină cont de preferințele angajaților și cerințele operaționale ale organizației. Aceasta va contribui la creșterea satisfacției angajaților și la îmbunătățirea generală a atmosferei de lucru.

Menținerea unei atitudini pozitive la locul de muncă și satisfacția angajaților sunt aspecte cruciale pentru succesul oricărei organizații. Prin promovarea comunicării deschise, recunoașterii eforturilor și flexibilității în programul de lucru, puteți contribui semnificativ la bunăstarea angajaților și la creșterea performanței organizației. Iar dacă doriți să simplificați procesul de programare a angajaților, shiftin vă poate ajuta să gestionați cu succes această provocare. 

Nu uita că angajații mulțumiți și cu o atitudine pozitivă vor contribui în mod semnificativ la succesul organizației. Prin implementarea acestor strategii și a soluțiilor eficiente, vei avea șansa de a crea un mediu de lucru plin de energie pozitivă și de a te asigura că angajații sunt motivați și satisfăcuți. 

Hai să discutăm

3 Semne că angajații sunt supra-solicitați și cum poți să-i ajuți 

În mediul profesional actual, epuizarea profesională și suprasolicitarea profesională sunt probleme tot mai prevalente, afectând atât angajații, cât și organizațiile. Cu toate acestea, recunoașterea semnelor acestor probleme și luarea măsurilor corespunzătoare poate face diferența. În acest articol, vom explora 3 semne că angajații sunt supra-solicitați și cum poți să-i ajuți. De asemenea, vom discuta modul în care managementul de capital uman poate preveni epuizarea profesională și suprasolicitarea profesională. 

Semnul 1: Scăderea productivității 

Un prim semn al suprasolicitării profesionale este scăderea productivității angajaților. Angajații obosiți și supra-solicitați au dificultăți în menținerea nivelului obișnuit de performanță. Această scădere a productivității poate avea un impact negativ asupra organizației, conducând la pierderi financiare și frustrare în rândul angajaților. 

Semnul 2: Creșterea ratei de absenteism 

Epuizarea profesională și suprasolicitarea profesională pot duce la o creștere a ratei de absenteism. Angajații se pot simți copleșiți de stres și epuizare, ceea ce îi determină să lipsească de la locul de muncă. Această situație poate pune presiune suplimentară pe colegii lor și poate afecta programul și productivitatea echipei. 

Semnul 3: Scăderea angajamentului 

Suprasolicitarea profesională poate determina angajații să se retragă emoțional de la locul de muncă. Ei pot deveni mai puțin angajați și implicați în activitățile organizaționale. Acest lucru poate afecta relațiile cu clienții, calitatea serviciilor și mediul de lucru în general. 

3 semne ca angajatii sunt suprasolicitati si cum poti sa-i ajuti, infografic | mindclass

Cum poți să-i ajuți? 

Promovează echilibrul între muncă și viața personală 

Încurajează angajații să-și gestioneze mai bine timpul și să-și acorde pauze regulate pentru a se relaxa. 

Comunicare deschisă 

Creează un mediu în care angajații se simt confortabil să-și exprime preocupările. Asigură-te că managerii și HR sunt disponibili pentru a asculta și oferi suport. 

Formare și dezvoltare 

Oferă angajaților acces la programe de formare și dezvoltare profesională pentru a le îmbunătăți abilitățile și încrederea în propriile capacități. 

Implementează soluții software 

Folosește platforme precum shiftin pentru a monitoriza și gestiona eficient sarcinile angajaților, evitând suprasolicitarea și epuizarea. 

Promovează un mediu de lucru sănătos 

Organizează activități de team building, promovează wellness-ul la locul de muncă și oferă servicii de asistență pentru sănătatea mentală. 

Flexibilitate 

Oferă opțiuni de lucru flexibil și posibilitatea de a lucra de acasă atunci când este necesar. 

Recompense și recunoaștere 

Recunoașterea eforturilor angajaților prin recompense și apreciere poate motiva și îmbunătăți starea de bine. 

Consultanță și asistență 

Furnizează resurse și asistență pentru a ajuta angajații să facă față stresului și epuizării profesionale. 

Monitorizarea și evaluarea constantă 

Urmați progresul angajaților în ceea ce privește starea de bine și îmbunătățirile în performanță. 

Prin abordarea activă a semnelor de epuizare profesională și suprasolicitare profesională și prin implementarea măsurilor corecte, organizațiile pot promova un mediu de lucru sănătos, în care angajații pot să-și atingă potențialul maxim și să contribuie la succesul companiei. Pentru mai multe informații despre cum să previi epuizarea profesională, accesați articolul nostru de aici.  

Epuizarea profesională și suprasolicitarea profesională sunt probleme semnificative în mediul de lucru de astăzi. Recunoașterea semnelor acestor probleme și oferirea de sprijin adecvat angajaților sunt esențiale pentru a promova bunăstarea și succesul organizației.

Cu abordarea corespunzătoare, angajații pot să atingă potențialul maxim, iar organizațiile pot să prospere. 

Hai să discutăm

Avantajele unui HCM Software  

Gestionarea eficientă a resurselor umane este esențială pentru succesul oricărei organizații. HCM (Human Capital Management) software reprezintă o soluție avansată care poate revoluționa modul în care companiile gestionează personalul și procesul de resurse umane. 

Eficiență și automatizare 

HCM software-ul aduce eficiență în procesele de resurse umane, reducând sarcinile administrative și eliberând timpul angajaților pentru activități mai strategice. Conform unui studiu realizat de Oracle, organizațiile care implementează HCM software au observat o reducere cu 50% a timpului alocat sarcinilor administrative. Aceasta înseamnă că departamentul de HR poate concentra mai mult efortul pe recrutarea, dezvoltarea și menținerea angajaților.  

Îmbunătățirea managementului personalului 

Un alt avantaj major al HCM software-ului este îmbunătățirea managementului personalului. Cu ajutorul acestui software, managerii au acces la date și analize în timp real asupra performanței angajaților. Conform unui sondaj recent realizat de Cercetare HR, 70% dintre manageri cred că un HCM software îmbunătățește procesul de evaluare a performanței și contribuie la dezvoltarea carierei angajaților. 

HCM Software, avantaje, infografic | shiftin

Sincronizare perfectă cu Payroll 

Pentru profesioniștii din HR și payroll, integrarea unui HCM software cu sistemele de salarizare este un beneficiu semnificativ. Aceasta înseamnă economii de timp și resurse, precum și angajați mulțumiți cu salariile lor corecte și la timp. 

shiftin – soluția pentru programarea automată a schimburilor delucru 

Pentru a completa funcționalitatea HCM software-ului, poți lua în considerare shiftin, o soluție de programare automată a schimburilor de lucru. shiftin facilitează programarea și gestionarea schimburilor de personal, asigurând că fiecare angajat primește programul corect și că organizația funcționează în mod eficient. Această integrare poate duce la o creștere suplimentară a eficienței și reducerea costurilor. 

În concluzie, HCM software-ul aduce multiple avantaje pentru toate nivelurile organizaționale, de la staff și managementul de nivel intermediar la profesioniștii din HR și payroll și conducerea la nivel C. Statisticile și cercetările arată că eficiența, managementul personalului și sincronizarea cu payrollul sunt doar câteva dintre beneficiile majore ale implementării unui HCM software. Cu adăugarea soluției shiftin, organizațiile pot realiza o gestionare completă și eficientă a resurselor umane.

Pentru a afla mai multe despre cum un HCM software și shiftin pot transforma modul în care vă gestionați personalul, contactați-ne și beneficiați de consultanță personalizată. Gestionarea resurselor umane eficientă este cheia succesului în orice strategie de business. 

Hai să discutăm

Beneficiile automatizării proceselor de resurse umane  

În ritmul alert al schimbărilor de astăzi, automatizarea proceselor de resurse umane a devenit o reală necesitate. Automatizarea proceselor de resurse umane oferă numeroase avantaje care pot eficientiza operațiunile și îmbunătăți eficiența generală. 

Creșterea eficienței și economisirea timpului 

Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale automatizării proceselor de resurse umane este creșterea eficienței și economisirea timpului. Profesioniștii HR petrec în medie o cantitate semnificativă de timp pe săptămână în sarcini administrative. Automatizarea poate reduce semnificativ acest timp, permițând echipelor de HR să se concentreze pe inițiative strategice. 

Reducerea erorilor 

Introducerea manuală a datelor este predispusă la erori, care pot fi costisitoare și consumatoare de timp pentru a fi corectate. Automatizarea proceselor de resurse umane elimină aceste erori, asigurând exactitate în gestionarea datelor și calculelor.  

Îmbunătățirea experienței angajaților 

Portalurile de self-service pentru angajați sunt un element cheie al automatizării HR. Aceste portaluri împuternicesc angajații să își gestioneze singuri sarcinile legate de resurse umane, precum actualizarea informațiilor personale, vizualizarea fișelor de plată și solicitarea concediilor. Această capacitate de self-service îmbunătățește experiența angajaților, oferind acces rapid și ușor la informații esențiale. 

automatizare HR, infografic 7 beneficii ale automatizarii procesului de resurse umane | shiftin

shiftin: simplificarea programării schimburilor de lucru 

Programarea schimburilor de lucru poate fi o sarcină complexă și consumatoare de timp, în special pentru companiile cu o forță de muncă mare. shiftin este o soluție software automatizată pentru programarea schimburilor care poate revoluționa managementul forței de muncă al organizațiilor. Cu shiftin, puteți crea, gestiona și optimiza cu ușurință programul angajaților, luând în considerare factori precum disponibilitatea, abilitățile și legile muncii. 

Reducerea costurilor 

Automatizarea HR poate duce la reduceri semnificative de costuri. Eliminând procesele manuale, companiile pot economisi bani pe cheltuielile cu forța de muncă, reducând consumul de hârtie și minimizând erorile care pot duce la penalizări financiare.  

Conformitate și raportare 

Conformitatea cu legile și reglementările muncii este crucială pentru orice organizație. Automatizarea proceselor de resurse umane asigură îndeplinirea constantă a acestor cerințe de conformitate. shiftin poate genera rapoarte și audituri precise, simplificând procesul de conformitate cu reglementările.  

Decizii bazate pe date 

Sistemele automate de HR colectează o cantitate mare de date, care pot fi analizate pentru a lua decizii informate. Aceste insight-uri pot ajuta organizațiile să optimizeze gestionarea forței de muncă, să identifice tendințe și să planifice nevoile viitoare de personal. 

Scalabilitate și creștere 

Pe măsură ce organizația crește, procesele HR pot deveni mai complexe. Automatizarea poate să se adapteze ușor la cerințele de business în schimbare făcând-o scalabilă. Această flexibilitate vă permite să extindeți operațiunile fără o creștere proporțională a cheltuielilor administrative. 

Încorporarea automatizării proceselor de resurse umane în operațiunile de HR poate aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește eficiența, exactitatea, economiile de cost și satisfacția angajaților.

Shiftin întărește și mai mult beneficiile automatizării HR prin simplificarea managementului forței de muncă.

Indiferent dacă sunteți în managementul personalului sau în managementul intermediar, profesionist HR și payroll sau faceți parte din conducere și niveluri înalte, adoptarea automatizării HR este o mișcare strategică care poate propulsa organizația înainte în peisajul competitiv al zilelor noastre.  

Hai să discutăm